Palvelut

Liiketoiminnan ja talouden kehittäminen

Autamme asiakasta kehittymään kohti päämäärää ja haluttua muutosta antamalla ulkopuolista asiantuntija- ja sparrausapua yrityksen eri kehitysvaiheissa ja muutostilanteissa.

  • Latu auki -palvelu: Liiketoimintasuunnitelmat, strategian sparraus ja hallitun kasvun tukeminen.
  • Yritys- ja rakennejärjestelyjen johtaminen ja neuvonta.
  • Investointisuunnitelmat, -laskelmat ja apu rahoituksen hankinnassa.
  • Yritys myyntikuntoon –palvelu: kartoitus, analyysi, toimenpidesuunnitelma ja kehittämisen tuki.
  • Kansainvälistyminen ja sijoituskohteiden kartoitus.

Johtamisen palvelut

Tarjoamme määräaikaista tai osa-aikaista johtajapalvelua mm. asiakkaan erilaisiin muutostilanteisiin ja muutoksen läpivientiin.

Talousjohtajapalvelut (CFO)

  • Liiketoiminnan johtaminen ja päätöksenteko oikealla tiedolla ja sen hallinnalla.
  • Keskittyy tulevaisuuteen katsovaan talouden johtamiseen ja yrityksen suorituskyvyn parantamiseen.
  • Esim. johdon/hallituksen raportointi, tulosanalyysit, talouskatsaukset, tulos- ja kassavirtaennusteet, rahoitussuunnittelu, budjetointi, tuki strategiselle suunnittelulle sekä johdon sparraus.

Vuokrajohtajapalvelut

  • Väliaikaista johtamisen palvelua esimerkiksi johtajaresurssin äkillisen muutoksen, organisaatiomuutoksen, yrityskauppa- tai toiminnan uudelleen järjestelyn tai siirtymäkauden ajaksi kunnes johdon resursointi on uudelleen järjestetty.
  • Projekti- ja muutosjohtamisen palvelua, jonka avulla luodaan uutta, johdetaan muutosta, viedään ”must-win” projekti tuloksellisesti maaliin saakka ja varaudutaan tulevaan.

Kysy lisää palveluista