Palvelut

Liiketoiminnan ja talouden kehittämisen palvelut

Autamme yrityksiä uudistamaan liiketoimintaa tarjoamalla kehittämisen käsiparia ja sparrausta yrityksen eri kehitysvaiheisiin ja muutostilanteisiin.

 • Latu auki -palvelu: Kokonaisvaltainen liiketoiminnan suunnittelun tuki, strategian sparraus ja hallitun kasvun tukeminen.
 • Yritys-, rakennejärjestelyjen ja muutosohjelmien johtaminen.
 • Investointisuunnitelmat, -laskelmat ja apu rahoituksen hankinnassa.
 • Neuvonanto- ja selvityspalveluja yritysten ja yhteisöjen hallituksille ja johtoryhmille.
 • Yritys myyntikuntoon –palvelu: toiminnan läpivalaisu ja analyysi, esitys toimintasuunnitelmaksi ja täytäntöönpanon tuki.
 • Kansainvälistyminen ja sijoituskohteiden kartoitus.

Johtamisen palvelut

Tarjoamme väliaikaista tai osa-aikaista johtajapalvelua tai johtamisen tukea erilaisiin muutostilanteisiin.

Väliaikaisen johtamisen palvelut

 • Johtamisen resurssia ja palvelua esimerkiksi organisaatiomuutoksen, yritys- ja rakennejärjestelyn tai siirtymäkauden ajaksi, kunnes johdon resursointi on uudelleen järjestetty.
 • Projekti- ja muutosjohtamisen palvelua, jonka avulla viedään muutos maaliin saakka ja varaudutaan tulevaan.

Talousjohtajapalvelut (CFO)

 • Liiketoiminnan johtamisen ja päätöksenteon tuki oleellisella tiedolla ja sen hallinnalla.
 • Talousjohtamisen pitkät valot, jatkuva toiminnan ja suorituskyvyn parantaminen.
 • Johdon/hallituksen raportointi, talouskatsaukset, liiketoiminnan taloudellisen suunnittelun tuki ja johdon sparraus.

Kysy lisää palveluista